Vision, mål och värdegrund

Vision

Skaftö ridklubb har en välkomnande och utvecklande verksamhet som bedrivs året runt med hög kvalitet och säkerhet för alla med intresse för hästar och ridning. 

Verksamhetsidé 

Skaftö ridklubb är en ridklubb för ung och gammal, oavsett vilken nivå man befinner sig på. Här utvecklas vi och har roligt tillsammans! Vi jobbar för högsta kvalitet i verksamhetens alla delar där det goda samspelet mellan människan och hästen styr verksamheten. Föreningens främsta syfte är att bedriva ridskoleverksamhet där vi erbjuder säker och kvalitetsvärderad ridning och utbildning i Ridsportförbundets anda och en meningsfull fritid för alla med intresse för hästar och ridning.  

Värdegrund/Ledord 

Ansvarsfullt och vänligt 

- Vi tar hand om varandra, har ett positivt bemötande och visar varandra respekt genom att alla får vara sig själva. Vi talar i god ton med varandra och inte om varandra. 

- Vi behandlar alla hästar med respekt och ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och vi reagerar om den far illa. 

- De beslut som fattas kring ridklubbens ekonomi, hästar, anläggningar, aktiviteter och medlemmar främjar ridklubbens verksamhet. 

Säkerhet 

- Vi arbetar aktivt för att öka säkerhetstänket och medvetenheten hos våra medlemmar. Genom att blanda praktisk ridning med teoretiska moment, hästhantering och hästkunskap ger vi våra elever en bra och säker utbildning. Vi arbetar hela tiden för att förbättra och utveckla vår anläggning och våra säkerhetsrutiner. 

Engagemang 

- Vi är en förening som präglas av engagemang och glädje; den lilla klubben med stort hjärta. 

- Klubbens medlemmar och familjer ska känna sig välkomna, uppskattas för den insats man kan göra och förstå att den är avgörande för att ridklubben ska leva.  

- Ridklubben är mötesplats för barn, ungdomar och vuxna där vi tillsammans utvecklas och lär av varandra.  

Långsiktiga mål för att nå visionen 

- Vi ska bygga ett ridhus 

- Vi ska ha hästar på en sådan nivå att vi kan delta med lag i Bohuscupen i dressyr och hoppning. 

- Utbildningsnivån på minst en av våra ridlärare bör lägst vara Level 1 eller motsvarande. 

crossmenu