Ideell insats

Skaftö Ridklubb drivs ideellt. Detta innebär att utöver stallpersonal, som arbetar hos oss på vardagar och tar hand om ut- och insläpp av hästar samt viss övrig skötsel av anläggningen, samt de ridinstruktörer vi anlitar, så har vi inga anställda för att driva verksamheten.

Verksamheten leds av en medlemsutsedd styrelse, som arbetar ideellt med att planera verksamheten. 

För att verksamheten skall fungera behövs insatser från alla medlemmar. Dessa insatser kan tex vara att vara vuxenansvarig en timme medan ditt barn rider lektion ca var 5-6 vecka (gäller då våra instruktörer är under 18 år). Det kan också innebära att medlemmar bjuds in för att hjälpa till med lite större arbetsinsatser på anläggningen såsom att renovera våra klubbhästars hagar, måla och renovera delar av anläggningen mm.

Att hjälpa till som funktionärer på tävlingar och andra aktiviteter som drar in pengar till föreningen kräver ideella arbetsinsatser från våra medlemmar. Liksom att ta hand om våra lektionshästar på helgerna, genom stalljour/tjänst på ett rullande schema.

Utan dessa ideella arbetsinsatser skulle vi behöva ta in extern, betald hjälp vilket skulle resultera i dyrare medlems- och ridavgifter.

crossmenu